Valentino Maurik

Opdrachtgever: swb-klein
Stichting Woningbeheer Betuwe

Omschrijving:
Locatie voor een tijdelijk bejaardentehuis.

Werkzaamheden:
Inventarisatie van te verrichten werkzaamheden.
Maken van een directiebegroting
Maken van een werkomschrijving t.b.v. verwijderen infra tijdelijk bejaardentehuis.
Project uitzetten in de markt. Selectie aannemers.
Uitvoeringsbegeleiding.
Aanvragen Watervergunning.