Over Harbers Infrabegeleiding

De definitieve plannen liggen klaar en de vergunningen zijn geregeld. Het project kan beginnen. Maar wie bewaakt of alles volgens plan verloopt? En wie fungeert als aanspreekpunt voor de aannemer, de omwonenden en andere belanghebbenden? Harbers Infrabegeleiding verzorgt de projectbegeleiding en/of het dagelijks toezicht voor u. Zo heeft u geen omkijken meer naar al het regelwerk en de communicatie over uw project, terwijl de kwaliteit streng wordt bewaakt.

Werkzaamheden:

 • Het houden van toezicht op het werk
 • Rapportage van de werkbezoeken
 • Het beleggen en (zo nodig) leiden van bouwvergaderingen inclusief verslaglegging
 • Het aanspreekpunt zijn voor omwonenden en belanghebbenden en verzorgen van de gehele coördinatie tussen alle betrokken partijen
 • Coördinatie nutsbedrijven en belanghebbenden
 • Budgetbewaking
 • Beoordelen en accorderen termijnstaten
 • Afhandeling van (besteks-)administratie
 • Opstellen financieel overzicht
 • Bewaken en eventueel bijsturen van de uitvoeringsplanning
 • In overleg met opdrachtgever opdragen/beoordelen van meer- of minderwerk
 • Verzorgen van de oplevering en einde onderhoudstermijn.